हाईलाईट:

स्थानीय तहको आर्थिक वर्ष ०८०/८१ को बजेट अपडेट बजेट पेश भएका: १३५   बजेट पेश नभएका:

* यस मन्त्रालयको पोर्टल मार्फत सम्बन्धित स्थानीय तहले प्रविष्टि गरेको विवरणको आधारमा तयार पारिएको ।
क्रस प्रदेश जिल्ला स्थानीय तह आ.ब बजेट पेश पेश गरेको मिति पेश नगरेको भए प्रस्तावित मिति सभाबाट पारित मिति एक्सन
२६. मधेश प्रदेश सिराहा अर्नमा गाउँपालिका, सिराहा २०८०/८१ भएको २०८० असार ५ गते मंगलबार २०८०-३-२८ विस्तृतमा
२७. मधेश प्रदेश सिराहा औरही गाउँपालिका, सिराहा २०८०/८१ भएको २०८० असार १० गते आइतबार २०८०-३-२९ विस्तृतमा
२८. मधेश प्रदेश सिराहा कर्जन्हा नगरपालिका, सिराहा २०८०/८१ भएको २०८० असार ९ गते शनिबार २०८०-३-२४ विस्तृतमा
२९. मधेश प्रदेश सिराहा नरहा गाउँपालिका, सिराहा २०८०/८१ भएको २०८० असार १० गते आइतबार २०८०-३-१० विस्तृतमा
३०. मधेश प्रदेश सिराहा नवराजपुर गाउँपालिका, सिराहा २०८०/८१ भएको २०८० असार १० गते आइतबार २०८०-३-१० विस्तृतमा
३१. मधेश प्रदेश सिराहा बरियारपट्टी गाउँपालिका, सिराहा २०८०/८१ भएको २०८० असार १० गते आइतबार विस्तृतमा
३२. मधेश प्रदेश सिराहा भगवानपुर गाउँपालिका, सिराहा २०८०/८१ भएको २०८० असार १० गते आइतबार विस्तृतमा
३३. मधेश प्रदेश सिराहा लक्ष्मीपुर पतारी गाउँपालिका, सिराहा २०८०/८१ भएको २०८० असार १९ गते मंगलबार २०८०-३-१९ विस्तृतमा
३४. मधेश प्रदेश सिराहा विष्णुपुर गाउँपालिका, सिराहा २०८०/८१ भएको २०८० असार १० गते आइतबार २०८०-७-२२ विस्तृतमा
३५. मधेश प्रदेश सिराहा सखुवानान्कारकट्टी गाउँपालिका, सिराहा २०८०/८१ भएको २०८० असार १० गते आइतबार २०८०-३-२५ विस्तृतमा
३६. मधेश प्रदेश धनुषा जनकपुर उप-महानगरपालिका, धनुषा २०८०/८१ भएको २०८० असार ८ गते शुक्रबार २०८०-३-२० विस्तृतमा
३७. मधेश प्रदेश धनुषा क्षिरेश्वरनाथ नगरपालिका, धनुषा २०८०/८१ भएको २०८० असार १० गते आइतबार विस्तृतमा
३८. मधेश प्रदेश धनुषा गणेशमान–चारनाथ नगरपालिका, धनुषा २०८०/८१ भएको २०८० असार १० गते आइतबार २०८०-३-१० विस्तृतमा
३९. मधेश प्रदेश धनुषा धनुषाधाम नगरपालिका, धनुषा २०८०/८१ भएको २०८० असार ९ गते शनिबार २०८०-३-९ विस्तृतमा
४०. मधेश प्रदेश धनुषा नगराइन नगरपालिका, धनुषा २०८०/८१ भएको २०८० असार १० गते आइतबार २०८०-३-१६ विस्तृतमा
४१. मधेश प्रदेश धनुषा मिथिला नगरपालिका, धनुषा २०८०/८१ भएको २०८० श्रावण १५ गते सोमबार २०८०-४-१७ विस्तृतमा
४२. मधेश प्रदेश धनुषा विदेह नगरपालिका, धनुषा २०८०/८१ भएको २०८० असार १० गते आइतबार २०८०-३-१३ विस्तृतमा
४३. मधेश प्रदेश धनुषा सबैला नगरपालिका, धनुषा २०८०/८१ भएको २०८० असार ९ गते शनिबार विस्तृतमा
४४. मधेश प्रदेश धनुषा शहिदनगर नगरपालिका, धनुषा २०८०/८१ भएको २०८० असार ३१ गते आइतबार २०८०-३-३१ विस्तृतमा
४५. मधेश प्रदेश धनुषा औरही गाउँपालिका, धनुषा २०८०/८१ भएको २०८० मंसिर १४ गते बिहीबार २०८०-८-१५ विस्तृतमा
४६. मधेश प्रदेश धनुषा कमला नगरपालिका, धनुषा २०८०/८१ भएको २०८० असार १० गते आइतबार २०८०-९-१५ विस्तृतमा
४७. मधेश प्रदेश धनुषा जनकनन्दिनी गाउँपालिका, धनुषा २०८०/८१ भएको २०८० असार १० गते आइतबार २०८०-३-१० विस्तृतमा
४८. मधेश प्रदेश धनुषा बटेश्वर गाउँपालिका, धनुषा २०८०/८१ भएको २०८० असार १० गते आइतबार विस्तृतमा
४९. मधेश प्रदेश धनुषा मिथिला विहारी नगरपालिका, धनुषा २०८०/८१ भएको २०८० असार १० गते आइतबार २०८०-७-२४ विस्तृतमा
५०. मधेश प्रदेश धनुषा मुखियापट्टि मुसहरमिया गाउँपालिका, धनुषा २०८०/८१ भएको २०८० असार ९ गते शनिबार २०८०-३-११ विस्तृतमा
Showing 26 to 50 of 136 entries | Takes 0.08 seconds to render