हाईलाईट:

स्थानीय तहको आर्थिक वर्ष ०८०/८१ को बजेट अपडेट बजेट पेश भएका: १६   बजेट पेश नभएका:

* यस मन्त्रालयको पोर्टल मार्फत सम्बन्धित स्थानीय तहले प्रविष्टि गरेको विवरणको आधारमा तयार पारिएको ।
क्रस प्रदेश जिल्ला स्थानीय तह आ.ब बजेट पेश पेश गरेको मिति पेश नगरेको भए प्रस्तावित मिति सभाबाट पारित मिति एक्सन
१. मधेश प्रदेश बारा कलैया उप-महानगरपालिका, बारा २०८०/८१ भएको २०८० असार ६ गते बुधबार २०८०-३-११ विस्तृतमा
२. मधेश प्रदेश बारा जितपुर-सिमरा उप-महानगरपालिका, बारा २०८०/८१ भएको २०८० असार २ गते शनिबार २०८०-३-१३ विस्तृतमा
३. मधेश प्रदेश बारा कोल्हवी नगरपालिका, बारा २०८०/८१ भएको २०८० असार १० गते आइतबार २०८०-३-२० विस्तृतमा
४. मधेश प्रदेश बारा निजगढ नगरपालिका, बारा २०८०/८१ भएको २०८० असार ९ गते शनिबार २०८०-३-९ विस्तृतमा
५. मधेश प्रदेश बारा महागढीमाई नगरपालिका, बारा २०८०/८१ भएको २०८० असार ८ गते शुक्रबार २०८०-३-२७ विस्तृतमा
६. मधेश प्रदेश बारा सिम्रौनगढ नगरपालिका, बारा २०८०/८१ भएको २०८० असार १० गते आइतबार २०८०-७-३ विस्तृतमा
७. मधेश प्रदेश बारा आदर्श कोतवाल गाउँपालिका, बारा २०८०/८१ भएको २०८० असार १० गते आइतबार २०८०-३-१० विस्तृतमा
८. मधेश प्रदेश बारा करैयामाई गाउँपालिका, बारा २०८०/८१ भएको २०८० असार ८ गते शुक्रबार २०८०-३-१० विस्तृतमा
९. मधेश प्रदेश बारा देवताल गाउँपालिका, बारा २०८०/८१ भएको २०८० असार १० गते आइतबार २०८०-३-११ विस्तृतमा
१०. मधेश प्रदेश बारा पचरौता नगरपालिका, बारा २०८०/८१ भएको २०८० असार १० गते आइतबार २०८०-३-१० विस्तृतमा
११. मधेश प्रदेश बारा परवानीपुर गाउँपालिका, बारा २०८०/८१ भएको २०८० असार ८ गते शुक्रबार २०८०-३-१३ विस्तृतमा
१२. मधेश प्रदेश बारा प्रसौनी गाउँपालिका, बारा २०८०/८१ भएको २०८० असार ६ गते बुधबार २०८०-३-३१ विस्तृतमा
१३. मधेश प्रदेश बारा फेटा गाउँपालिका, बारा २०८०/८१ भएको २०८० असार ९ गते शनिबार २०८०-७-१ विस्तृतमा
१४. मधेश प्रदेश बारा बारागढी गाउँपालिका, बारा २०८०/८१ भएको २०८० असार १० गते आइतबार २०८०-३-१० विस्तृतमा
१५. मधेश प्रदेश बारा सुवर्ण गाउँपालिका, बारा २०८०/८१ भएको २०८० असार १० गते आइतबार २०८०-३-१० विस्तृतमा
१६. मधेश प्रदेश बारा विश्रामपुर गाउँपालिका, बारा २०८०/८१ भएको २०८० असार ९ गते शनिबार २०८०-३-२७ विस्तृतमा
Showing 1 to 16 of 16 entries | Takes 1.2 seconds to render