हाईलाईट:

स्थानीय तहको आर्थिक वर्ष ०८०/८१ को बजेट अपडेट बजेट पेश भएका: १७   बजेट पेश नभएका:

* यस मन्त्रालयको पोर्टल मार्फत सम्बन्धित स्थानीय तहले प्रविष्टि गरेको विवरणको आधारमा तयार पारिएको ।
क्रस प्रदेश जिल्ला स्थानीय तह आ.ब बजेट पेश पेश गरेको मिति पेश नगरेको भए प्रस्तावित मिति सभाबाट पारित मिति एक्सन
१. मधेश प्रदेश रौतहट गरुडा नगरपालिका, रौतहट २०८०/८१ भएको २०८० असार १० गते आइतबार २०८०-४-२१ विस्तृतमा
२. मधेश प्रदेश रौतहट गौर नगरपालिका, रौतहट २०८०/८१ भएको २०८० असार १० गते आइतबार २०८०-३-२५ विस्तृतमा
३. मधेश प्रदेश रौतहट चन्द्रपुर नगरपालिका, रौतहट २०८०/८१ भएको २०८० असार १० गते आइतबार २०८०-३-२६ विस्तृतमा
४. मधेश प्रदेश रौतहट राजदेवी नगरपालिका, रौतहट २०८०/८१ भएको २०८० असार ६ गते बुधबार विस्तृतमा
५. मधेश प्रदेश रौतहट ईशनाथ नगरपालिका, रौतहट २०८०/८१ भएको २०८० असार ७ गते बिहीबार २०८०-३-८ विस्तृतमा
६. मधेश प्रदेश रौतहट कटहरीया नगरपालिका, रौतहट २०८०/८१ भएको २०८० असार १० गते आइतबार २०८०-३-१० विस्तृतमा
७. मधेश प्रदेश रौतहट गढीमाई नगरपालिका, रौतहट २०८०/८१ भएको २०८० श्रावण २९ गते सोमबार २०८०-४-२९ विस्तृतमा
८. मधेश प्रदेश रौतहट गुजरा नगरपालिका, रौतहट २०८०/८१ भएको २०८० असार १० गते आइतबार २०८०-३-१० विस्तृतमा
९. मधेश प्रदेश रौतहट दुर्गाभगवती गाउँपालिका, रौतहट २०८०/८१ भएको २०८० असार २८ गते बिहीबार २०८०-३-२८ विस्तृतमा
१०. मधेश प्रदेश रौतहट देवाही गोनाही नगरपालिका, रौतहट २०८०/८१ भएको २०८० असार १० गते आइतबार २०८०-३-३१ विस्तृतमा
११. मधेश प्रदेश रौतहट परोहा नगरपालिका, रौतहट २०८०/८१ भएको २०८० असार १० गते आइतबार २०८०-३-१० विस्तृतमा
१२. मधेश प्रदेश रौतहट फतुवा विजयपुर नगरपालिका, रौतहट २०८०/८१ नभएको विस्तृतमा
१३. मधेश प्रदेश रौतहट बौधीमाई नगरपालिका, रौतहट २०८०/८१ भएको २०८० असार ८ गते शुक्रबार २०८०-३-३१ विस्तृतमा
१४. मधेश प्रदेश रौतहट माधवनारायण नगरपालिका, रौतहट २०८०/८१ भएको २०८० आश्विन १९ गते शुक्रबार २०८०-६-२२ विस्तृतमा
१५. मधेश प्रदेश रौतहट मौलापुर नगरपालिका, रौतहट २०८०/८१ भएको २०८० असार १० गते आइतबार २०८०-३-२६ विस्तृतमा
१६. मधेश प्रदेश रौतहट राजपुर नगरपालिका, रौतहट २०८०/८१ भएको २०८० असार १० गते आइतबार २०८०-३-१० विस्तृतमा
१७. मधेश प्रदेश रौतहट वृन्दावन नगरपालिका, रौतहट २०८०/८१ भएको २०८० असार १० गते आइतबार २०८०-३-११ विस्तृतमा
१८. मधेश प्रदेश रौतहट यमुनामाई गाउँपालिका, रौतहट २०८०/८१ भएको २०८० आश्विन १८ गते बिहीबार २०८०-६-१८ विस्तृतमा
Showing 1 to 18 of 18 entries | Takes 1.07 seconds to render