हाईलाईट:

स्थानीय तहको आर्थिक वर्ष ०८०/८१ को बजेट अपडेट बजेट पेश भएका: २०   बजेट पेश नभएका:

* यस मन्त्रालयको पोर्टल मार्फत सम्बन्धित स्थानीय तहले प्रविष्टि गरेको विवरणको आधारमा तयार पारिएको ।
क्रस प्रदेश जिल्ला स्थानीय तह आ.ब बजेट पेश पेश गरेको मिति पेश नगरेको भए प्रस्तावित मिति सभाबाट पारित मिति एक्सन
१. मधेश प्रदेश सर्लाही ईश्वरपुर नगरपालिका, सर्लाही २०८०/८१ भएको २०८० असार १० गते आइतबार २०८०-३-१० विस्तृतमा
२. मधेश प्रदेश सर्लाही गोडैटा नगरपालिका, सर्लाही २०८०/८१ भएको २०८० असार १० गते आइतबार २०८०-३-३० विस्तृतमा
३. मधेश प्रदेश सर्लाही मलंगवा नगरपालिका, सर्लाही २०८०/८१ भएको २०८० असार १० गते आइतबार २०८०-३-२८ विस्तृतमा
४. मधेश प्रदेश सर्लाही लालबन्दी नगरपालिका, सर्लाही २०८०/८१ भएको २०८० असार १० गते आइतबार २०८०-३-२५ विस्तृतमा
५. मधेश प्रदेश सर्लाही बरहथवा नगरपालिका, सर्लाही २०८०/८१ भएको २०८० असार १० गते आइतबार २०८०-३-१० विस्तृतमा
६. मधेश प्रदेश सर्लाही बलरा नगरपालिका, सर्लाही २०८०/८१ भएको २०८० असार १० गते आइतबार २०८०-३-२५ विस्तृतमा
७. मधेश प्रदेश सर्लाही बागमती नगरपालिका, सर्लाही २०८०/८१ भएको २०८० असार १० गते आइतबार २०८०-३-१० विस्तृतमा
८. मधेश प्रदेश सर्लाही हरिपुर नगरपालिका, सर्लाही २०८०/८१ भएको २०८० असार १० गते आइतबार २०८०-३-१० विस्तृतमा
९. मधेश प्रदेश सर्लाही हरिवन नगरपालिका, सर्लाही २०८०/८१ भएको २०८० असार २० गते बुधबार २०८०-६-१४ विस्तृतमा
१०. मधेश प्रदेश सर्लाही हरिपुर्वा नगरपालिका, सर्लाही २०८०/८१ भएको २०८१ फाल्गुण ७ गते बुधबार २०८१-११-७ विस्तृतमा
११. मधेश प्रदेश सर्लाही कबिलासी नगरपालिका, सर्लाही २०८०/८१ भएको २०८० असार १० गते आइतबार २०८०-३-१० विस्तृतमा
१२. मधेश प्रदेश सर्लाही चक्रघट्टा गाउँपालिका, सर्लाही २०८०/८१ भएको २०८० असार ३ गते आइतबार २०८०-३-३० विस्तृतमा
१३. मधेश प्रदेश सर्लाही चन्द्रनगर गाउँपालिका, सर्लाही २०८०/८१ भएको २०८० चैत्र २५ गते आइतबार २०८०-१२-२५ विस्तृतमा
१४. मधेश प्रदेश सर्लाही धनकौल गाउँपालिका, सर्लाही २०८०/८१ भएको २०८० असार १० गते आइतबार विस्तृतमा
१५. मधेश प्रदेश सर्लाही ब्रह्मपुरी गाउँपालिका, सर्लाही २०८०/८१ भएको २०८० असार १० गते आइतबार २०८०-३-१० विस्तृतमा
१६. मधेश प्रदेश सर्लाही रामनगर गाउँपालिका, सर्लाही २०८०/८१ भएको २०८० असार १० गते आइतबार २०८०-३-२५ विस्तृतमा
१७. मधेश प्रदेश सर्लाही विष्णु गाउँपालिका, सर्लाही २०८०/८१ भएको २०८० असार १० गते आइतबार २०८०-३-११ विस्तृतमा
१८. मधेश प्रदेश सर्लाही बसबरीया गाउँपालिका, सर्लाही २०८०/८१ भएको २०८० असार १० गते आइतबार २०८०-३-२८ विस्तृतमा
१९. मधेश प्रदेश सर्लाही कौडेना गाउँपालिका, सर्लाही २०८०/८१ भएको २०८० असार ६ गते बुधबार २०८०-३-१० विस्तृतमा
२०. मधेश प्रदेश सर्लाही पर्सा गाउँपालिका, सर्लाही २०८०/८१ भएको २०८० असार १० गते आइतबार २०८०-३-१० विस्तृतमा
Showing 1 to 20 of 20 entries | Takes 1.03 seconds to render