हाईलाईट:

स्थानीय तहको आर्थिक वर्ष ०८०/८१ को बजेट अपडेट बजेट पेश भएका: १५   बजेट पेश नभएका:

* यस मन्त्रालयको पोर्टल मार्फत सम्बन्धित स्थानीय तहले प्रविष्टि गरेको विवरणको आधारमा तयार पारिएको ।
क्रस प्रदेश जिल्ला स्थानीय तह आ.ब बजेट पेश पेश गरेको मिति पेश नगरेको भए प्रस्तावित मिति सभाबाट पारित मिति एक्सन
१. मधेश प्रदेश महोत्तरी गौशाला नगरपालिका, महोत्तरी २०८०/८१ भएको २०८० असार १५ गते शुक्रबार २०८०-३-३१ विस्तृतमा
२. मधेश प्रदेश महोत्तरी जलेश्वर नगरपालिका, महोत्तरी २०८०/८१ भएको २०८० असार ७ गते बिहीबार २०८०-३-७ विस्तृतमा
३. मधेश प्रदेश महोत्तरी बर्दिबास नगरपालिका, महोत्तरी २०८०/८१ भएको २०८० असार १० गते आइतबार २०८०-३-१० विस्तृतमा
४. मधेश प्रदेश महोत्तरी एकडारा गाउँपालिका, महोत्तरी २०८०/८१ भएको २०८० असार ७ गते बिहीबार २०८०-४-१३ विस्तृतमा
५. मधेश प्रदेश महोत्तरी औरही नगरपालिका, महोत्तरी २०८०/८१ भएको २०८० असार ७ गते बिहीबार २०८०-३-२६ विस्तृतमा
६. मधेश प्रदेश महोत्तरी पिपरा गाउँपालिका, महोत्तरी २०८०/८१ भएको २०८० असार ९ गते शनिबार २०८०-३-१३ विस्तृतमा
७. मधेश प्रदेश महोत्तरी बलवा नगरपालिका, महोत्तरी २०८०/८१ भएको २०८० असार १० गते आइतबार २०८०-३-१० विस्तृतमा
८. मधेश प्रदेश महोत्तरी भँगाहा नगरपालिका, महोत्तरी २०८०/८१ भएको २०८० असार १० गते आइतबार २०८०-३-१० विस्तृतमा
९. मधेश प्रदेश महोत्तरी मटिहानी नगरपालिका, महोत्तरी २०८०/८१ भएको २०८० असार ६ गते बुधबार २०८०-४-२५ विस्तृतमा
१०. मधेश प्रदेश महोत्तरी मनरा सिसवा नगरपालिका, महोत्तरी २०८०/८१ भएको २०८० असार ९ गते शनिबार २०८०-३-९ विस्तृतमा
११. मधेश प्रदेश महोत्तरी महोत्तरी गाउँपालिका, महोत्तरी २०८०/८१ भएको २०८० असार ५ गते मंगलबार २०८०-३-२८ विस्तृतमा
१२. मधेश प्रदेश महोत्तरी रामगोपालपुर नगरपालिका, महोत्तरी २०८०/८१ भएको २०८० असार ९ गते शनिबार २०८०-३-२७ विस्तृतमा
१३. मधेश प्रदेश महोत्तरी लोहरपट्टी नगरपालिका, महोत्तरी २०८०/८१ भएको २०८० असार १० गते आइतबार २०८०-३-२५ विस्तृतमा
१४. मधेश प्रदेश महोत्तरी साम्सी गाउँपालिका, महोत्तरी २०८०/८१ भएको २०८० असार १० गते आइतबार २०८०-३-१० विस्तृतमा
१५. मधेश प्रदेश महोत्तरी सोनमा गाउँपालिका, महोत्तरी २०८०/८१ भएको २०८० असार १६ गते शनिबार २०८०-३-१६ विस्तृतमा
Showing 1 to 15 of 15 entries | Takes 1.03 seconds to render