हाईलाईट:

स्थानीय तहको आर्थिक वर्ष ०८०/८१ को बजेट अपडेट बजेट पेश भएका: १८   बजेट पेश नभएका:

* यस मन्त्रालयको पोर्टल मार्फत सम्बन्धित स्थानीय तहले प्रविष्टि गरेको विवरणको आधारमा तयार पारिएको ।
क्रस प्रदेश जिल्ला स्थानीय तह आ.ब बजेट पेश पेश गरेको मिति पेश नगरेको भए प्रस्तावित मिति सभाबाट पारित मिति एक्सन
१. मधेश प्रदेश धनुषा जनकपुर उप-महानगरपालिका, धनुषा २०८०/८१ भएको २०८० असार ८ गते शुक्रबार २०८०-३-२० विस्तृतमा
२. मधेश प्रदेश धनुषा क्षिरेश्वरनाथ नगरपालिका, धनुषा २०८०/८१ भएको २०८० असार १० गते आइतबार विस्तृतमा
३. मधेश प्रदेश धनुषा गणेशमान–चारनाथ नगरपालिका, धनुषा २०८०/८१ भएको २०८० असार १० गते आइतबार २०८०-३-१० विस्तृतमा
४. मधेश प्रदेश धनुषा धनुषाधाम नगरपालिका, धनुषा २०८०/८१ भएको २०८० असार ९ गते शनिबार २०८०-३-९ विस्तृतमा
५. मधेश प्रदेश धनुषा नगराइन नगरपालिका, धनुषा २०८०/८१ भएको २०८० असार १० गते आइतबार २०८०-३-१६ विस्तृतमा
६. मधेश प्रदेश धनुषा मिथिला नगरपालिका, धनुषा २०८०/८१ भएको २०८० श्रावण १५ गते सोमबार २०८०-४-१७ विस्तृतमा
७. मधेश प्रदेश धनुषा विदेह नगरपालिका, धनुषा २०८०/८१ भएको २०८० असार १० गते आइतबार २०८०-३-१३ विस्तृतमा
८. मधेश प्रदेश धनुषा सबैला नगरपालिका, धनुषा २०८०/८१ भएको २०८० असार ९ गते शनिबार विस्तृतमा
९. मधेश प्रदेश धनुषा शहिदनगर नगरपालिका, धनुषा २०८०/८१ भएको २०८० असार ३१ गते आइतबार २०८०-३-३१ विस्तृतमा
१०. मधेश प्रदेश धनुषा औरही गाउँपालिका, धनुषा २०८०/८१ भएको २०८० मंसिर १४ गते बिहीबार २०८०-८-१५ विस्तृतमा
११. मधेश प्रदेश धनुषा कमला नगरपालिका, धनुषा २०८०/८१ भएको २०८० असार १० गते आइतबार २०८०-९-१५ विस्तृतमा
१२. मधेश प्रदेश धनुषा जनकनन्दिनी गाउँपालिका, धनुषा २०८०/८१ भएको २०८० असार १० गते आइतबार २०८०-३-१० विस्तृतमा
१३. मधेश प्रदेश धनुषा बटेश्वर गाउँपालिका, धनुषा २०८०/८१ भएको २०८० असार १० गते आइतबार विस्तृतमा
१४. मधेश प्रदेश धनुषा मिथिला विहारी नगरपालिका, धनुषा २०८०/८१ भएको २०८० असार १० गते आइतबार २०८०-७-२४ विस्तृतमा
१५. मधेश प्रदेश धनुषा मुखियापट्टि मुसहरमिया गाउँपालिका, धनुषा २०८०/८१ भएको २०८० असार ९ गते शनिबार २०८०-३-११ विस्तृतमा
१६. मधेश प्रदेश धनुषा लक्ष्मीनिया गाउँपालिका, धनुषा २०८०/८१ भएको २०८० असार १० गते आइतबार विस्तृतमा
१७. मधेश प्रदेश धनुषा हंसपुर नगरपालिका, धनुषा २०८०/८१ भएको २०८० असार १० गते आइतबार २०८०-३-२५ विस्तृतमा
१८. मधेश प्रदेश धनुषा धनौजी गाउँपालिका, धनुषा २०८०/८१ भएको २०८० असार १० गते आइतबार २०८०-५-३० विस्तृतमा
Showing 1 to 18 of 18 entries | Takes 1.05 seconds to render