हाईलाईट:

स्थानीय तहको आर्थिक वर्ष ०८०/८१ को बजेट अपडेट बजेट पेश भएका: १७   बजेट पेश नभएका:

* यस मन्त्रालयको पोर्टल मार्फत सम्बन्धित स्थानीय तहले प्रविष्टि गरेको विवरणको आधारमा तयार पारिएको ।
क्रस प्रदेश जिल्ला स्थानीय तह आ.ब बजेट पेश पेश गरेको मिति पेश नगरेको भए प्रस्तावित मिति सभाबाट पारित मिति एक्सन
१. मधेश प्रदेश सिराहा कल्याणपुर नगरपालिका, सिराहा २०८०/८१ भएको २०८० आश्विन १५ गते सोमबार २०८०-६-१५ विस्तृतमा
२. मधेश प्रदेश सिराहा गोलबजार नगरपालिका, सिराहा २०८०/८१ भएको २०८० असार १० गते आइतबार २०८०-३-१० विस्तृतमा
३. मधेश प्रदेश सिराहा धनगढीमाई नगरपालिका, सिराहा २०८०/८१ भएको २०८० असार १० गते आइतबार २०८०-३-१० विस्तृतमा
४. मधेश प्रदेश सिराहा मिर्चैया नगरपालिका, सिराहा २०८०/८१ भएको २०८० असार १० गते आइतबार २०८०-३-११ विस्तृतमा
५. मधेश प्रदेश सिराहा लहान नगरपालिका, सिराहा २०८०/८१ भएको २०८० असार १० गते आइतबार २०८०-३-१० विस्तृतमा
६. मधेश प्रदेश सिराहा सिरहा नगरपालिका, सिराहा २०८०/८१ भएको २०८० असार ९ गते शनिबार २०८०-३-९ विस्तृतमा
७. मधेश प्रदेश सिराहा सुखीपुर नगरपालिका, सिराहा २०८०/८१ भएको २०८० असार ८ गते शुक्रबार २०८०-३-८ विस्तृतमा
८. मधेश प्रदेश सिराहा अर्नमा गाउँपालिका, सिराहा २०८०/८१ भएको २०८० असार ५ गते मंगलबार २०८०-३-२८ विस्तृतमा
९. मधेश प्रदेश सिराहा औरही गाउँपालिका, सिराहा २०८०/८१ भएको २०८० असार १० गते आइतबार २०८०-३-२९ विस्तृतमा
१०. मधेश प्रदेश सिराहा कर्जन्हा नगरपालिका, सिराहा २०८०/८१ भएको २०८० असार ९ गते शनिबार २०८०-३-२४ विस्तृतमा
११. मधेश प्रदेश सिराहा नरहा गाउँपालिका, सिराहा २०८०/८१ भएको २०८० असार १० गते आइतबार २०८०-३-१० विस्तृतमा
१२. मधेश प्रदेश सिराहा नवराजपुर गाउँपालिका, सिराहा २०८०/८१ भएको २०८० असार १० गते आइतबार २०८०-३-१० विस्तृतमा
१३. मधेश प्रदेश सिराहा बरियारपट्टी गाउँपालिका, सिराहा २०८०/८१ भएको २०८० असार १० गते आइतबार विस्तृतमा
१४. मधेश प्रदेश सिराहा भगवानपुर गाउँपालिका, सिराहा २०८०/८१ भएको २०८० असार १० गते आइतबार विस्तृतमा
१५. मधेश प्रदेश सिराहा लक्ष्मीपुर पतारी गाउँपालिका, सिराहा २०८०/८१ भएको २०८० असार १९ गते मंगलबार २०८०-३-१९ विस्तृतमा
१६. मधेश प्रदेश सिराहा विष्णुपुर गाउँपालिका, सिराहा २०८०/८१ भएको २०८० असार १० गते आइतबार २०८०-७-२२ विस्तृतमा
१७. मधेश प्रदेश सिराहा सखुवानान्कारकट्टी गाउँपालिका, सिराहा २०८०/८१ भएको २०८० असार १० गते आइतबार २०८०-३-२५ विस्तृतमा
Showing 1 to 17 of 17 entries | Takes 1.03 seconds to render