हाईलाईट:

स्थानीय तहको आर्थिक वर्ष ०८०/८१ को बजेट अपडेट बजेट पेश भएका: १३७   बजेट पेश नभएका:

* यस मन्त्रालयको पोर्टल मार्फत सम्बन्धित स्थानीय तहले प्रविष्टि गरेको विवरणको आधारमा तयार पारिएको ।
क्रस प्रदेश जिल्ला स्थानीय तह आ.ब बजेट पेश पेश गरेको मिति पेश नगरेको भए प्रस्तावित मिति सभाबाट पारित मिति एक्सन
२६. कोशी प्रदेश इलाम रोङ गाउँपालिका, इलाम २०८०/८१ भएको २०८० असार ९ गते शनिबार २०८०-३-१० विस्तृतमा
२७. कोशी प्रदेश इलाम सन्दकपुर गाउँपालिका, इलाम २०८०/८१ भएको २०८० असार १० गते आइतबार २०८०-३-११ विस्तृतमा
२८. कोशी प्रदेश झापा अर्जुनधारा नगरपालिका, झापा २०८०/८१ भएको २०८० असार १० गते आइतबार २०८०-३-२१ विस्तृतमा
२९. कोशी प्रदेश झापा कन्काई नगरपालिका, झापा २०८०/८१ भएको २०८० असार १० गते आइतबार २०८०-३-२९ विस्तृतमा
३०. कोशी प्रदेश झापा गौरादह नगरपालिका, झापा २०८०/८१ भएको २०८० असार १० गते आइतबार २०८०-३-२३ विस्तृतमा
३१. कोशी प्रदेश झापा दमक नगरपालिका, झापा २०८०/८१ भएको २०८० असार १० गते आइतबार २०८०-३-२० विस्तृतमा
३२. कोशी प्रदेश झापा विर्तामोड नगरपालिका, झापा २०८०/८१ भएको २०८० असार १० गते आइतबार २०८०-३-१३ विस्तृतमा
३३. कोशी प्रदेश झापा भद्रपुर नगरपालिका, झापा २०८०/८१ भएको २०८० असार ९ गते शनिबार २०८०-३-९ विस्तृतमा
३४. कोशी प्रदेश झापा मेचीनगर नगरपालिका, झापा २०८०/८१ भएको २०८० असार १० गते आइतबार २०८०-३-२५ विस्तृतमा
३५. कोशी प्रदेश झापा शिवसताक्षी नगरपालिका, झापा २०८०/८१ भएको २०८० असार १० गते आइतबार २०८०-३-१३ विस्तृतमा
३६. कोशी प्रदेश झापा कचनकवल गाउँपालिका, झापा २०८०/८१ भएको २०८० असार १० गते आइतबार २०८०-३-१० विस्तृतमा
३७. कोशी प्रदेश झापा कमल गाउँपालिका, झापा २०८०/८१ भएको २०८० असार १० गते आइतबार २०८०-३-१८ विस्तृतमा
३८. कोशी प्रदेश झापा गौरिगंज गाउँपालिका, झापा २०८०/८१ भएको २०८० असार १० गते आइतबार २०८०-३-१७ विस्तृतमा
३९. कोशी प्रदेश झापा झापा गाउँपालिका, झापा २०८०/८१ भएको २०८० असार १० गते आइतबार २०८०-३-१३ विस्तृतमा
४०. कोशी प्रदेश झापा बाह्रदशी गाउँपालिका, झापा २०८०/८१ भएको २०८० असार १० गते आइतबार २०८०-३-१० विस्तृतमा
४१. कोशी प्रदेश झापा बुद्धशान्ति गाउँपालिका, झापा २०८०/८१ भएको २०८० असार १० गते आइतबार विस्तृतमा
४२. कोशी प्रदेश झापा हल्दिबारी गाउँपालिका, झापा २०८०/८१ भएको २०८० असार १० गते आइतबार २०८०-३-१३ विस्तृतमा
४३. कोशी प्रदेश संखुवासभा खाँदवारी नगरपालिका, संखुवासभा २०८०/८१ भएको २०८० असार १० गते आइतबार २०८०-३-१० विस्तृतमा
४४. कोशी प्रदेश संखुवासभा चैनपुर नगरपालिका, संखुवासभा २०८०/८१ भएको २०८० असार १० गते आइतबार २०८०-४-२५ विस्तृतमा
४५. कोशी प्रदेश संखुवासभा धर्मदेवी नगरपालिका, संखुवासभा २०८०/८१ भएको २०८० असार ७ गते बिहीबार २०८०-३-७ विस्तृतमा
४६. कोशी प्रदेश संखुवासभा पाँचखपन नगरपालिका, संखुवासभा २०८०/८१ भएको २०८० असार १० गते आइतबार २०८०-३-११ विस्तृतमा
४७. कोशी प्रदेश संखुवासभा मादी नगरपालिका, संखुवासभा २०८०/८१ भएको २०८० असार १० गते आइतबार २०८०-३-१० विस्तृतमा
४८. कोशी प्रदेश संखुवासभा चिचिला गाउँपालिका, संखुवासभा २०८०/८१ भएको २०८० असार १० गते आइतबार २०८०-३-२० विस्तृतमा
४९. कोशी प्रदेश संखुवासभा भोटखोला गाउँपालिका, संखुवासभा २०८०/८१ भएको २०८० असार १० गते आइतबार २०८०-३-११ विस्तृतमा
५०. कोशी प्रदेश संखुवासभा मकालु गाउँपालिका, संखुवासभा २०८०/८१ भएको २०८० असार ८ गते शुक्रबार २०८०-३-१० विस्तृतमा
Showing 26 to 50 of 137 entries | Takes 0.07 seconds to render