हाईलाईट:

स्थानीय तहको आर्थिक वर्ष ०८०/८१ को बजेट अपडेट बजेट पेश भएका:   बजेट पेश नभएका:

* यस मन्त्रालयको पोर्टल मार्फत सम्बन्धित स्थानीय तहले प्रविष्टि गरेको विवरणको आधारमा तयार पारिएको ।
क्रस प्रदेश जिल्ला स्थानीय तह आ.ब बजेट पेश पेश गरेको मिति पेश नगरेको भए प्रस्तावित मिति सभाबाट पारित मिति एक्सन
१. कोशी प्रदेश ओखलढुंगा सिद्धिचरण नगरपालिका, ओखलढुंगा २०८०/८१ भएको २०८० असार १० गते आइतबार विस्तृतमा
२. कोशी प्रदेश ओखलढुंगा खिजीदेम्वा गाउँपालिका, ओखलढुंगा २०८०/८१ भएको २०८० असार ८ गते शुक्रबार २०८०-३-८ विस्तृतमा
३. कोशी प्रदेश ओखलढुंगा चम्पादेवी गाउँपालिका, ओखलढुंगा २०८०/८१ भएको २०८० असार १० गते आइतबार २०८०-३-५ विस्तृतमा
४. कोशी प्रदेश ओखलढुंगा चिशंखुगढी गाउँपालिका, ओखलढुंगा २०८०/८१ भएको २०८० असार १० गते आइतबार २०८०-३-१० विस्तृतमा
५. कोशी प्रदेश ओखलढुंगा मानेभञ्याङ गाउँपालिका, ओखलढुंगा २०८०/८१ भएको २०८० असार १० गते आइतबार २०८०-३-१० विस्तृतमा
६. कोशी प्रदेश ओखलढुंगा मोलुङ गाउँपालिका, ओखलढुंगा २०८०/८१ भएको २०८० असार १० गते आइतबार २०८०-३-१० विस्तृतमा
७. कोशी प्रदेश ओखलढुंगा लिखु गाउँपालिका, ओखलढुंगा २०८०/८१ भएको २०८० असार १० गते आइतबार २०८०-३-२७ विस्तृतमा
८. कोशी प्रदेश ओखलढुंगा सुनकोशी गाउँपालिका, ओखलढुंगा २०८०/८१ भएको २०८० असार १० गते आइतबार २०८०-३-१० विस्तृतमा
Showing 1 to 8 of 8 entries | Takes 1.05 seconds to render