हाईलाईट:

स्थानीय तहको आर्थिक वर्ष ०८०/८१ को बजेट अपडेट बजेट पेश भएका:   बजेट पेश नभएका:

* यस मन्त्रालयको पोर्टल मार्फत सम्बन्धित स्थानीय तहले प्रविष्टि गरेको विवरणको आधारमा तयार पारिएको ।
क्रस प्रदेश जिल्ला स्थानीय तह आ.ब बजेट पेश पेश गरेको मिति पेश नगरेको भए प्रस्तावित मिति सभाबाट पारित मिति एक्सन
१. कोशी प्रदेश सोलुखुम्बु सोलुदुधकुण्ड नगरपालिका, सोलुखुम्बु २०८०/८१ भएको २०८० असार १० गते आइतबार २०८०-३-१० विस्तृतमा
२. कोशी प्रदेश सोलुखुम्बु खुम्वु पासाङल्हामु गाउँपालिका, सोलुखुम्बु २०८०/८१ भएको २०८० असार १० गते आइतबार २०८०-३-१० विस्तृतमा
३. कोशी प्रदेश सोलुखुम्बु माप्य दुधकोशी गाउँपालिका, सोलुखुम्बु २०८०/८१ भएको २०८० असार १० गते आइतबार २०८०-३-१० विस्तृतमा
४. कोशी प्रदेश सोलुखुम्बु थुलुङ दुधकोशी गाउँपालिका, सोलुखुम्बु २०८०/८१ भएको २०८० असार १० गते आइतबार २०८०-३-१० विस्तृतमा
५. कोशी प्रदेश सोलुखुम्बु नेचासल्यान गाउँपालिका, सोलुखुम्बु २०८०/८१ भएको २०८० असार ९ गते शनिबार २०८०-३-३० विस्तृतमा
६. कोशी प्रदेश सोलुखुम्बु माहाकुलुङ गाउँपालिका, सोलुखुम्बु २०८०/८१ भएको २०८० असार १० गते आइतबार २०८०-३-१० विस्तृतमा
७. कोशी प्रदेश सोलुखुम्बु लिखु पिके गाउँपालिका, सोलुखुम्बु २०८०/८१ भएको २०८० असार ३१ गते आइतबार २०८०-३-३१ विस्तृतमा
८. कोशी प्रदेश सोलुखुम्बु सोताङ गाउँपालिका, सोलुखुम्बु २०८०/८१ भएको २०८० असार १० गते आइतबार २०८०-३-१० विस्तृतमा
Showing 1 to 8 of 8 entries | Takes 1.03 seconds to render