हाईलाईट:

स्थानीय तहको आर्थिक वर्ष ०८०/८१ को बजेट अपडेट बजेट पेश भएका: १७   बजेट पेश नभएका:

* यस मन्त्रालयको पोर्टल मार्फत सम्बन्धित स्थानीय तहले प्रविष्टि गरेको विवरणको आधारमा तयार पारिएको ।
क्रस प्रदेश जिल्ला स्थानीय तह आ.ब बजेट पेश पेश गरेको मिति पेश नगरेको भए प्रस्तावित मिति सभाबाट पारित मिति एक्सन
१. कोशी प्रदेश मोरङ विराटनगर महानगरपालिका, मोरङ २०८०/८१ भएको २०८० असार १० गते आइतबार २०८०-३-१० विस्तृतमा
२. कोशी प्रदेश मोरङ उर्लाबारी नगरपालिका, मोरङ २०८०/८१ भएको २०८० असार ९ गते शनिबार २०८०-३-१० विस्तृतमा
३. कोशी प्रदेश मोरङ पथरी शनिश्चरे नगरपालिका, मोरङ २०८०/८१ भएको २०८० असार १० गते आइतबार २०८०-३-१० विस्तृतमा
४. कोशी प्रदेश मोरङ बेलवारी नगरपालिका, मोरङ २०८०/८१ भएको २०८० असार १० गते आइतबार २०८०-४-२९ विस्तृतमा
५. कोशी प्रदेश मोरङ रंगेली नगरपालिका, मोरङ २०८०/८१ भएको २०८० असार १० गते आइतबार २०८०-३-१० विस्तृतमा
६. कोशी प्रदेश मोरङ रतुवामाई नगरपालिका, मोरङ २०८०/८१ भएको २०८० असार १० गते आइतबार २०८०-३-१० विस्तृतमा
७. कोशी प्रदेश मोरङ लेटाङ नगरपालिका, मोरङ २०८०/८१ भएको २०८० असार १० गते आइतबार २०८०-३-१० विस्तृतमा
८. कोशी प्रदेश मोरङ सुनवर्षी नगरपालिका, मोरङ २०८०/८१ भएको २०८० असार १० गते आइतबार २०८०-३-१० विस्तृतमा
९. कोशी प्रदेश मोरङ सुन्दर हरैचा नगरपालिका, मोरङ २०८०/८१ भएको २०८० असार १० गते आइतबार २०८०-३-१५ विस्तृतमा
१०. कोशी प्रदेश मोरङ कटहरी गाउँपालिका, मोरङ २०८०/८१ भएको २०८० असार ७ गते बिहीबार २०८०-३-७ विस्तृतमा
११. कोशी प्रदेश मोरङ कानेपोखरी गाउँपालिका, मोरङ २०८०/८१ भएको २०८० असार १० गते आइतबार २०८०-३-२७ विस्तृतमा
१२. कोशी प्रदेश मोरङ केराबारी गाउँपालिका, मोरङ २०८०/८१ भएको २०८० असार ८ गते शुक्रबार २०८०-३-८ विस्तृतमा
१३. कोशी प्रदेश मोरङ ग्रामथान गाउँपालिका, मोरङ २०८०/८१ भएको २०८० असार १० गते आइतबार २०८०-३-१० विस्तृतमा
१४. कोशी प्रदेश मोरङ जहदा गाउँपालिका, मोरङ २०८०/८१ भएको २०८० असार ७ गते बिहीबार २०८०-३-९ विस्तृतमा
१५. कोशी प्रदेश मोरङ धनपालथान गाउँपालिका, मोरङ २०८०/८१ भएको २०८० असार १० गते आइतबार २०८०-३-२९ विस्तृतमा
१६. कोशी प्रदेश मोरङ बुढीगंगा गाउँपालिका, मोरङ २०८०/८१ भएको २०८० असार ९ गते शनिबार २०८०-३-९ विस्तृतमा
१७. कोशी प्रदेश मोरङ मिक्लाजुङ गाउँपालिका, मोरङ २०८०/८१ भएको २०८० असार २० गते बुधबार २०८०-३-२० विस्तृतमा
Showing 1 to 17 of 17 entries | Takes 1.04 seconds to render