हाईलाईट:

स्थानीय तहको आर्थिक वर्ष ०८०/८१ को बजेट अपडेट बजेट पेश भएका: १२   बजेट पेश नभएका:

* यस मन्त्रालयको पोर्टल मार्फत सम्बन्धित स्थानीय तहले प्रविष्टि गरेको विवरणको आधारमा तयार पारिएको ।
क्रस प्रदेश जिल्ला स्थानीय तह आ.ब बजेट पेश पेश गरेको मिति पेश नगरेको भए प्रस्तावित मिति सभाबाट पारित मिति एक्सन
१. कोशी प्रदेश सुनसरी इटहरी उप-महानगरपालिका, सुनसरी २०८०/८१ भएको २०८० असार १० गते आइतबार २०८०-३-३१ विस्तृतमा
२. कोशी प्रदेश सुनसरी धरान उप-महानगरपालिका, सुनसरी २०८०/८१ भएको २०८० असार १० गते आइतबार २०८०-३-२५ विस्तृतमा
३. कोशी प्रदेश सुनसरी इनरुवा नगरपालिका, सुनसरी २०८०/८१ भएको २०८० असार १० गते आइतबार २०८०-३-११ विस्तृतमा
४. कोशी प्रदेश सुनसरी दुहवी नगरपालिका, सुनसरी २०८०/८१ भएको २०८० असार १० गते आइतबार २०८०-३-२५ विस्तृतमा
५. कोशी प्रदेश सुनसरी बराहक्षेत्र नगरपालिका, सुनसरी २०८०/८१ भएको २०८० असार ९ गते शनिबार २०८०-३-१० विस्तृतमा
६. कोशी प्रदेश सुनसरी रामधुनी नगरपालिका, सुनसरी २०८०/८१ भएको २०८० असार १० गते आइतबार २०८०-३-१० विस्तृतमा
७. कोशी प्रदेश सुनसरी कोशी गाउँपालिका, सुनसरी २०८०/८१ भएको २०८० असार ७ गते बिहीबार २०८०-३-२५ विस्तृतमा
८. कोशी प्रदेश सुनसरी गढी गाउँपालिका, सुनसरी २०८०/८१ भएको २०८० असार १० गते आइतबार २०८०-३-३० विस्तृतमा
९. कोशी प्रदेश सुनसरी देवानगञ्ज गाउँपालिका, सुनसरी २०८०/८१ भएको २०८० असार १० गते आइतबार २०८०-३-३१ विस्तृतमा
१०. कोशी प्रदेश सुनसरी बर्जु गाउँपालिका, सुनसरी २०८०/८१ भएको २०८० असार १० गते आइतबार २०८०-३-२८ विस्तृतमा
११. कोशी प्रदेश सुनसरी भोक्राहा नरसिंह गाउँपालिका, सुनसरी २०८०/८१ भएको २०८० असार ५ गते मंगलबार २०८०-३-६ विस्तृतमा
१२. कोशी प्रदेश सुनसरी हरिनगर गाउँपालिका, सुनसरी २०८०/८१ भएको २०८० असार १० गते आइतबार २०८०-३-२८ विस्तृतमा
Showing 1 to 12 of 12 entries | Takes 1.17 seconds to render