हाईलाईट:

स्थानीय तहको आर्थिक वर्ष ०८०/८१ को बजेट अपडेट बजेट पेश भएका:   बजेट पेश नभएका:

* यस मन्त्रालयको पोर्टल मार्फत सम्बन्धित स्थानीय तहले प्रविष्टि गरेको विवरणको आधारमा तयार पारिएको ।
क्रस प्रदेश जिल्ला स्थानीय तह आ.ब बजेट पेश पेश गरेको मिति पेश नगरेको भए प्रस्तावित मिति सभाबाट पारित मिति एक्सन
१. कोशी प्रदेश धनकुटा धनकुटा नगरपालिका, धनकुटा २०८०/८१ भएको २०८० श्रावण २ गते मंगलबार २०८०-४-२ विस्तृतमा
२. कोशी प्रदेश धनकुटा पाख्रिवास नगरपालिका, धनकुटा २०८०/८१ भएको २०८० असार ९ गते शनिबार २०८०-३-९ विस्तृतमा
३. कोशी प्रदेश धनकुटा महालक्ष्मी नगरपालिका, धनकुटा २०८०/८१ भएको २०८० असार १० गते आइतबार २०८०-३-१७ विस्तृतमा
४. कोशी प्रदेश धनकुटा सहिदभुमि गाउँपालिका, धनकुटा २०८०/८१ भएको २०८० असार १० गते आइतबार २०८०-३-२७ विस्तृतमा
५. कोशी प्रदेश धनकुटा चौबिसे गाउँपालिका, धनकुटा २०८०/८१ भएको २०८० असार १० गते आइतबार २०८०-३-१० विस्तृतमा
६. कोशी प्रदेश धनकुटा छथर जोरपाटी गाउँपालिका, धनकुटा २०८०/८१ भएको २०८० असार १० गते आइतबार २०८०-३-२५ विस्तृतमा
७. कोशी प्रदेश धनकुटा साँगुरीगढी गाउँपालिका, धनकुटा २०८०/८१ भएको २०८० असार १९ गते मंगलबार २०८०-३-१९ विस्तृतमा
Showing 1 to 7 of 7 entries | Takes 1.03 seconds to render