हाईलाईट:

स्थानीय तहको आर्थिक वर्ष ०८०/८१ को बजेट अपडेट बजेट पेश भएका:   बजेट पेश नभएका:

* यस मन्त्रालयको पोर्टल मार्फत सम्बन्धित स्थानीय तहले प्रविष्टि गरेको विवरणको आधारमा तयार पारिएको ।
क्रस प्रदेश जिल्ला स्थानीय तह आ.ब बजेट पेश पेश गरेको मिति पेश नगरेको भए प्रस्तावित मिति सभाबाट पारित मिति एक्सन
१. कोशी प्रदेश भोजपुर भोजपुर नगरपालिका, भोजपुर २०८०/८१ भएको २०८० श्रावण ७ गते आइतबार २०८०-३-७ विस्तृतमा
२. कोशी प्रदेश भोजपुर षडानन्द नगरपालिका, भोजपुर २०८०/८१ भएको २०८० असार ९ गते शनिबार २०८०-३-९ विस्तृतमा
३. कोशी प्रदेश भोजपुर अरुण गाउँपालिका, भोजपुर २०८०/८१ भएको २०८० असार १० गते आइतबार २०८०-३-२० विस्तृतमा
४. कोशी प्रदेश भोजपुर आमचोक गाउँपालिका, भोजपुर २०८०/८१ भएको २०८० असार १० गते आइतबार २०८०-३-२७ विस्तृतमा
५. कोशी प्रदेश भोजपुर टेम्केमैयुङ गाउँपालिका, भोजपुर २०८०/८१ भएको २०८० असार १० गते आइतबार २०८०-३-१० विस्तृतमा
६. कोशी प्रदेश भोजपुर पौवादुङ्मा गाउँपालिका, भोजपुर २०८०/८१ भएको २०८० असार ९ गते शनिबार २०८०-३-९ विस्तृतमा
७. कोशी प्रदेश भोजपुर रामप्रसाद राई गाउँपालिका, भोजपुर २०८०/८१ भएको २०८० असार १० गते आइतबार २०८०-३-१० विस्तृतमा
८. कोशी प्रदेश भोजपुर साल्पासिलिछो गाउँपालिका, भोजपुर २०८०/८१ भएको २०८० असार ९ गते शनिबार २०८०-३-१० विस्तृतमा
९. कोशी प्रदेश भोजपुर हतुवागढी गाउँपालिका, भोजपुर २०८०/८१ भएको २०८० असार १० गते आइतबार २०८०-३-११ विस्तृतमा
Showing 1 to 9 of 9 entries | Takes 1.02 seconds to render