हाईलाईट:

स्थानीय तहको आर्थिक वर्ष ०८०/८१ को बजेट अपडेट बजेट पेश भएका:   बजेट पेश नभएका:

* यस मन्त्रालयको पोर्टल मार्फत सम्बन्धित स्थानीय तहले प्रविष्टि गरेको विवरणको आधारमा तयार पारिएको ।
क्रस प्रदेश जिल्ला स्थानीय तह आ.ब बजेट पेश पेश गरेको मिति पेश नगरेको भए प्रस्तावित मिति सभाबाट पारित मिति एक्सन
१. कोशी प्रदेश तेह्रथुम म्याङलुङ नगरपालिका, तेह्रथुम २०८०/८१ भएको २०८० श्रावण ३२ गते बिहीबार २०८०-४-३२ विस्तृतमा
२. कोशी प्रदेश तेह्रथुम लालीगुराँस नगरपालिका, तेह्रथुम २०८०/८१ भएको २०८० असार ३१ गते आइतबार २०८०-३-३१ विस्तृतमा
३. कोशी प्रदेश तेह्रथुम आठराई गाउँपालिका, तेह्रथुम २०८०/८१ भएको २०८० असार ३० गते शनिबार २०८०-३-३० विस्तृतमा
४. कोशी प्रदेश तेह्रथुम छथर गाउँपालिका, तेह्रथुम २०८०/८१ भएको २०८० असार १० गते आइतबार २०८०-३-१० विस्तृतमा
५. कोशी प्रदेश तेह्रथुम फेदाप गाउँपालिका, तेह्रथुम २०८०/८१ भएको २०८० असार ११ गते सोमबार २०८०-३-११ विस्तृतमा
६. कोशी प्रदेश तेह्रथुम मेन्छयायेम गाउँपालिका, तेह्रथुम २०८०/८१ भएको २०८० असार २६ गते मंगलबार २०८०-३-२७ विस्तृतमा
Showing 1 to 6 of 6 entries | Takes 1.11 seconds to render