हाईलाईट:

स्थानीय तहको आर्थिक वर्ष ०८०/८१ को बजेट अपडेट बजेट पेश भएका: १०   बजेट पेश नभएका:

* यस मन्त्रालयको पोर्टल मार्फत सम्बन्धित स्थानीय तहले प्रविष्टि गरेको विवरणको आधारमा तयार पारिएको ।
क्रस प्रदेश जिल्ला स्थानीय तह आ.ब बजेट पेश पेश गरेको मिति पेश नगरेको भए प्रस्तावित मिति सभाबाट पारित मिति एक्सन
१. कोशी प्रदेश संखुवासभा खाँदवारी नगरपालिका, संखुवासभा २०८०/८१ भएको २०८० असार १० गते आइतबार २०८०-३-१० विस्तृतमा
२. कोशी प्रदेश संखुवासभा चैनपुर नगरपालिका, संखुवासभा २०८०/८१ भएको २०८० असार १० गते आइतबार २०८०-४-२५ विस्तृतमा
३. कोशी प्रदेश संखुवासभा धर्मदेवी नगरपालिका, संखुवासभा २०८०/८१ भएको २०८० असार ७ गते बिहीबार २०८०-३-७ विस्तृतमा
४. कोशी प्रदेश संखुवासभा पाँचखपन नगरपालिका, संखुवासभा २०८०/८१ भएको २०८० असार १० गते आइतबार २०८०-३-११ विस्तृतमा
५. कोशी प्रदेश संखुवासभा मादी नगरपालिका, संखुवासभा २०८०/८१ भएको २०८० असार १० गते आइतबार २०८०-३-१० विस्तृतमा
६. कोशी प्रदेश संखुवासभा चिचिला गाउँपालिका, संखुवासभा २०८०/८१ भएको २०८० असार १० गते आइतबार २०८०-३-२० विस्तृतमा
७. कोशी प्रदेश संखुवासभा भोटखोला गाउँपालिका, संखुवासभा २०८०/८१ भएको २०८० असार १० गते आइतबार २०८०-३-११ विस्तृतमा
८. कोशी प्रदेश संखुवासभा मकालु गाउँपालिका, संखुवासभा २०८०/८१ भएको २०८० असार ८ गते शुक्रबार २०८०-३-१० विस्तृतमा
९. कोशी प्रदेश संखुवासभा सभापोखरी गाउँपालिका, संखुवासभा २०८०/८१ भएको २०८० असार १० गते आइतबार २०८०-३-२७ विस्तृतमा
१०. कोशी प्रदेश संखुवासभा सिलीचोङ गाउँपालिका, संखुवासभा २०८०/८१ भएको २०८० असार १० गते आइतबार २०८०-३-१२ विस्तृतमा
Showing 1 to 10 of 10 entries | Takes 1.06 seconds to render