हाईलाईट:

स्थानीय तहको आर्थिक वर्ष ०८०/८१ को बजेट अपडेट बजेट पेश भएका: १०   बजेट पेश नभएका:

* यस मन्त्रालयको पोर्टल मार्फत सम्बन्धित स्थानीय तहले प्रविष्टि गरेको विवरणको आधारमा तयार पारिएको ।
क्रस प्रदेश जिल्ला स्थानीय तह आ.ब बजेट पेश पेश गरेको मिति पेश नगरेको भए प्रस्तावित मिति सभाबाट पारित मिति एक्सन
१. कोशी प्रदेश इलाम ईलाम नगरपालिका, इलाम २०८०/८१ भएको २०८० असार ९ गते शनिबार २०८०-३-९ विस्तृतमा
२. कोशी प्रदेश इलाम देउमाई नगरपालिका, इलाम २०८०/८१ भएको २०८० असार ७ गते बिहीबार २०८०-३-७ विस्तृतमा
३. कोशी प्रदेश इलाम माई नगरपालिका, इलाम २०८०/८१ भएको २०८० असार १० गते आइतबार २०८०-३-१० विस्तृतमा
४. कोशी प्रदेश इलाम सुर्योदय नगरपालिका, इलाम २०८०/८१ भएको २०८० असार १० गते आइतबार २०८०-३-१२ विस्तृतमा
५. कोशी प्रदेश इलाम चुलाचुली गाउँपालिका, इलाम २०८०/८१ भएको २०८० असार ६ गते बुधबार २०८०-३-६ विस्तृतमा
६. कोशी प्रदेश इलाम फाकफोकथुम गाउँपालिका, इलाम २०८०/८१ भएको २०८० असार १० गते आइतबार २०८०-३-१० विस्तृतमा
७. कोशी प्रदेश इलाम माईजोगमाई गाउँपालिका, इलाम २०८०/८१ भएको २०८० असार ८ गते शुक्रबार २०८०-३-८ विस्तृतमा
८. कोशी प्रदेश इलाम माङसेबुङ गाउँपालिका, इलाम २०८०/८१ भएको २०८० असार ८ गते शुक्रबार २०८०-३-८ विस्तृतमा
९. कोशी प्रदेश इलाम रोङ गाउँपालिका, इलाम २०८०/८१ भएको २०८० असार ९ गते शनिबार २०८०-३-१० विस्तृतमा
१०. कोशी प्रदेश इलाम सन्दकपुर गाउँपालिका, इलाम २०८०/८१ भएको २०८० असार १० गते आइतबार २०८०-३-११ विस्तृतमा
Showing 1 to 10 of 10 entries | Takes 1 seconds to render