हाईलाईट:

स्थानीय तहको आर्थिक वर्ष ०८०/८१ को बजेट अपडेट बजेट पेश भएका:   बजेट पेश नभएका:

* यस मन्त्रालयको पोर्टल मार्फत सम्बन्धित स्थानीय तहले प्रविष्टि गरेको विवरणको आधारमा तयार पारिएको ।
क्रस प्रदेश जिल्ला स्थानीय तह आ.ब बजेट पेश पेश गरेको मिति पेश नगरेको भए प्रस्तावित मिति सभाबाट पारित मिति एक्सन
१. कोशी प्रदेश पाँचथर फिदिम नगरपालिका, पाँचथर २०८०/८१ भएको २०८० असार १० गते आइतबार २०८०-३-१० विस्तृतमा
२. कोशी प्रदेश पाँचथर कुम्मायक गाउँपालिका, पाँचथर २०८०/८१ भएको २०८० असार १० गते आइतबार २०८०-३-१० विस्तृतमा
३. कोशी प्रदेश पाँचथर तुम्वेवा गाउँपालिका, पाँचथर २०८०/८१ भएको २०८० असार १० गते आइतबार २०८०-३-१५ विस्तृतमा
४. कोशी प्रदेश पाँचथर फालेलुङ गाउँपालिका, पाँचथर २०८०/८१ भएको २०८० असार ९ गते शनिबार २०८०-३-१० विस्तृतमा
५. कोशी प्रदेश पाँचथर फाल्गुनन्द गाउँपालिका, पाँचथर २०८०/८१ भएको २०८० असार ५ गते मंगलबार २०८०-३-६ विस्तृतमा
६. कोशी प्रदेश पाँचथर मिक्लाजुङ गाउँपालिका, पाँचथर २०८०/८१ भएको २०८० असार ८ गते शुक्रबार २०८०-३-८ विस्तृतमा
७. कोशी प्रदेश पाँचथर याङवरक गाउँपालिका, पाँचथर २०८०/८१ भएको २०८० असार १० गते आइतबार २०८०-३-१८ विस्तृतमा
८. कोशी प्रदेश पाँचथर हिलिहाङ गाउँपालिका, पाँचथर २०८०/८१ भएको २०८० असार १० गते आइतबार २०८०-३-१३ विस्तृतमा
Showing 1 to 8 of 8 entries | Takes 1.05 seconds to render