हाईलाईट:

स्थानीय तहको आर्थिक वर्ष ०८०/८१ को बजेट अपडेट बजेट पेश भएका: ११   बजेट पेश नभएका:

* यस मन्त्रालयको पोर्टल मार्फत सम्बन्धित स्थानीय तहले प्रविष्टि गरेको विवरणको आधारमा तयार पारिएको ।
क्रस प्रदेश जिल्ला स्थानीय तह आ.ब बजेट पेश पेश गरेको मिति पेश नगरेको भए प्रस्तावित मिति सभाबाट पारित मिति एक्सन
१. कोशी प्रदेश सुनसरी इटहरी उप-महानगरपालिका, सुनसरी २०८०/८१ भएको २०८० असार १० गते आइतबार २०८०-३-३१ विस्तृतमा
२. कोशी प्रदेश सुनसरी धरान उप-महानगरपालिका, सुनसरी २०८०/८१ भएको २०८० असार १० गते आइतबार २०८०-३-२५ विस्तृतमा
३. मधेश प्रदेश धनुषा जनकपुर उप-महानगरपालिका, धनुषा २०८०/८१ भएको २०८० असार ८ गते शुक्रबार २०८०-३-२० विस्तृतमा
४. मधेश प्रदेश बारा कलैया उप-महानगरपालिका, बारा २०८०/८१ भएको २०८० असार ६ गते बुधबार २०८०-३-११ विस्तृतमा
५. मधेश प्रदेश बारा जितपुर-सिमरा उप-महानगरपालिका, बारा २०८०/८१ भएको २०८० असार २ गते शनिबार २०८०-३-१३ विस्तृतमा
६. बागमती प्रदेश मकवानपुर हेटौंडा उप-महानगरपालिका, मकवानपुर २०८०/८१ भएको २०८० असार २ गते शनिबार २०८०-३-१६ विस्तृतमा
७. लुम्बिनी प्रदेश रूपन्देही बुटवल उप-महानगरपालिका, रूपन्देही २०८०/८१ भएको २०८० असार १० गते आइतबार २०८०-३-१३ विस्तृतमा
८. लुम्बिनी प्रदेश दाङ घोराही उप-महानगरपालिका, दाङ २०८०/८१ भएको २०८० असार १० गते आइतबार २०८०-३-१२ विस्तृतमा
९. लुम्बिनी प्रदेश दाङ तुल्सीपुर उप-महानगरपालिका, दाङ २०८०/८१ भएको २०८० असार १० गते आइतबार २०८०-३-३१ विस्तृतमा
१०. लुम्बिनी प्रदेश बाँके नेपालगञ्ज उप-महानगरपालिका, बाँके २०८०/८१ भएको २०८० असार ९ गते शनिबार २०८०-३-२३ विस्तृतमा
११. सुदूरपश्चिम प्रदेश कैलाली धनगढी उप-महानगरपालिका, कैलाली २०८०/८१ भएको २०८० असार १० गते आइतबार २०८०-३-१० विस्तृतमा
Showing 1 to 11 of 11 entries | Takes 1.02 seconds to render