हाईलाईट:

स्थानीय तहको आर्थिक वर्ष ०८०/८१ को बजेट अपडेट बजेट पेश भएका:   बजेट पेश नभएका:

* यस मन्त्रालयको पोर्टल मार्फत सम्बन्धित स्थानीय तहले प्रविष्टि गरेको विवरणको आधारमा तयार पारिएको ।
क्रस प्रदेश जिल्ला स्थानीय तह आ.ब बजेट पेश पेश गरेको मिति पेश नगरेको भए प्रस्तावित मिति सभाबाट पारित मिति एक्सन
१. कोशी प्रदेश मोरङ विराटनगर महानगरपालिका, मोरङ २०८०/८१ भएको २०८० असार १० गते आइतबार २०८०-३-१० विस्तृतमा
२. मधेश प्रदेश पर्सा वीरगञ्ज महानगरपालिका, पर्सा २०८०/८१ भएको २०८० असार ६ गते बुधबार २०८०-३-८ विस्तृतमा
३. बागमती प्रदेश काठमाण्डौं काठमाण्डौं महानगरपालिका, काठमाण्डौं २०८०/८१ भएको २०८० असार १० गते आइतबार २०८०-३-२९ विस्तृतमा
४. बागमती प्रदेश ललितपुर ललितपुर महानगरपालिका, ललितपुर २०८०/८१ भएको २०८० असार १० गते आइतबार विस्तृतमा
५. बागमती प्रदेश चितवन भरतपुर महानगरपालिका, चितवन २०८०/८१ भएको २०८० असार १० गते आइतबार २०८०-३-१२ विस्तृतमा
६. गण्डकी प्रदेश कास्की पोखरा महानगरपालिका, कास्की २०८०/८१ भएको २०८० असार १० गते आइतबार २०८०-३-१२ विस्तृतमा
Showing 1 to 6 of 6 entries | Takes 1.02 seconds to render