हाईलाईट:
/ परिपत्र/निर्देशन

विज्ञ श्रोत व्यक्तिहरुको छनौट सूची प्रकाशित सम्बन्धमा ।

स्थानीय तह क्षमता विकास शाखा २०७५ जेठ ७ गते सोमबार १४:०९:०० बजे

विज्ञ श्रोत व्यक्तिहरुको सूचि आवेदन फारममा उल्लेखित इच्छुक विषयगत तथा प्रादेशिक कार्य क्षेत्र बमोजिम निर्धारण गरिएको छ । सूचिकृत आवेदकहरुको विवरण हेर्न यहाँ किल्क गर्नुहोला ।

Your Device Cannot read PDF. Click to View

सम्बन्धित फाईल डाउनलोड गर्नुहोस :


क्र.स. सम्बन्धित फाईलको नाम अपलोड भएको मिति सम्बन्धित फाईल एक्सन
१. विज्ञ श्रोत व्यक्तिहरुको छनौट सूची प्रकाशित सम्बन्धमा । २०७५ जेठ ७ गते सोमबार फाईल भेटिएन

थप परिपत्र/निर्देशन