हाईलाईट:
/ समायोजन

नेपाल प्रशासन सेवा राजश्व समूह रा.पं. तृतीय श्रेणीका कर्मचारीहरुो जेष्ठता बिवरण कायम गरिएको बारे ।

कर्मचारी प्रशासन महाशाखा २०७५ माघ १७ गते बिहीबार १९:४८:०० बजे

नेपाल प्रशासन सेवा राजश्व समूह रा.पं. तृतीय श्रेणीका कर्मचारीहरुो कायम गरिएको ज्येष्ठता विवरण हेर्नको लागि यहाँ क्लिक गर्नुहोस् |

Your Device Cannot read PDF. Click to View

सम्बन्धित फाईल डाउनलोड गर्नुहोस :


क्र.स. सम्बन्धित फाईलको नाम अपलोड भएको मिति सम्बन्धित फाईल एक्सन
१. नेपाल प्रशासन सेवा राजश्व समूह रा.पं. तृतीय श्रेणीका कर्मचारीहरुो जेष्ठता बिवरण कायम गरिएको बारे । २०७५ माघ १७ गते बिहीबार

थप समायोजन