हाईलाईट:
/ समायोजन

नेपाल बिबिध सेवा महिला बिकास तर्फका कर्मचारीहरुको ज्येष्ठता विवरण ।

कर्मचारी प्रशासन महाशाखा २०७५ माघ १५ गते मंगलबार १०:५५:०० बजे

नेपाल बिबिध सेवा महिला बिकास तर्फका कर्मचारीहरुको ज्येष्ठता विवरण हेर्नको लागि यहाँ क्लिक गर्नुहोस् |

Your Device Cannot read PDF. Click to View

सम्बन्धित फाईल डाउनलोड गर्नुहोस :


क्र.स. सम्बन्धित फाईलको नाम अपलोड भएको मिति सम्बन्धित फाईल एक्सन
१. नेपाल बिबिध सेवा महिला बिकास तर्फका कर्मचारीहरुको ज्येष्ठता विवरण । २०७५ माघ १५ गते मंगलबार

थप समायोजन