हाईलाईट:
/ समायोजन

नेपाल आर्थिक योजना तथा तथ्याङ्क समूहका बिभिन्न श्रेणीका कर्मचारीहरुको विवरण |

कर्मचारी प्रशासन महाशाखा २०७५ माघ १३ गते आइतबार १५:३९:०० बजे

नेपाल आर्थिक योजना तथा तथ्याङ्क  समूहका बिभिन्न श्रेणीका कर्मचारीहरुको विवरण हेर्नको लागि यहाँ क्लिक गर्नुहोस् |

Your Device Cannot read PDF. Click to View

सम्बन्धित फाईल डाउनलोड गर्नुहोस :


क्र.स. सम्बन्धित फाईलको नाम अपलोड भएको मिति सम्बन्धित फाईल एक्सन
१. नेपाल आर्थिक योजना तथा तथ्याङ्क समूहका बिभिन्न श्रेणीका कर्मचारीहरुको विवरण | २०७५ माघ १३ गते आइतबार

थप समायोजन