हाईलाईट:
/ समायोजन

नेपाल स्वास्थ्य सेवा, ९ र १० औं तहको ज्येष्ठता विवरण प्रकाशित गरिएको सम्बन्धमा |

स्थानीय तह समन्वय शाखा २०७५ माघ १३ गते आइतबार ११:४१:०० बजे

नेपाल स्वास्थ्य सेवा, ९ र १० औं तहको ज्येष्ठता विवरण हेर्नको लागि यहाँ क्लिक गर्नुहोस् |

Your Device Cannot read PDF. Click to View

सम्बन्धित फाईल डाउनलोड गर्नुहोस :


क्र.स. सम्बन्धित फाईलको नाम अपलोड भएको मिति सम्बन्धित फाईल एक्सन
१. नेपाल स्वास्थ्य सेवा, ९ र १० औं तहको ज्येष्ठता विवरण प्रकाशित गरिएको सम्बन्धमा | २०७५ माघ १३ गते आइतबार

थप समायोजन