हाईलाईट:
/ परिपत्र/निर्देशन

कार्यरत पद (तह) मा नै समायोजन पत्र दिने बारे (उल्लेखित सबै ) |

समायोजन महाशाखा २०७५ पौष ४ गते बुधबार १८:३५:०० बजे

कार्यरत पद (तह) मा नै समायोजन पत्र दिने बारे (उल्लेखित सबै ) |

Your Device Cannot read PDF. Click to View

सम्बन्धित फाईल डाउनलोड गर्नुहोस :


क्र.स. सम्बन्धित फाईलको नाम अपलोड भएको मिति सम्बन्धित फाईल एक्सन
१. कार्यरत पद (तह) मा नै समायोजन पत्र दिने बारे (उल्लेखित सबै ) | २०७५ पौष ४ गते बुधबार फाईल भेटिएन

थप परिपत्र/निर्देशन