हाईलाईट:
/ परिपत्र/निर्देशन

काज फिर्ता गरी समायोजनको पत्र दिने सम्बन्धमा | (सबै स्थानीय तहहरु)

समायोजन महाशाखा २०७५ पौष ३ गते मंगलबार १७:२०:०० बजे

काज फिर्ता गरी समायोजनको पत्र दिने सम्बन्धमा | (सबै स्थानीय तहहरु)

Your Device Cannot read PDF. Click to View

सम्बन्धित फाईल डाउनलोड गर्नुहोस :


क्र.स. सम्बन्धित फाईलको नाम अपलोड भएको मिति सम्बन्धित फाईल एक्सन
१. काज फिर्ता गरी समायोजनको पत्र दिने सम्बन्धमा | (सबै स्थानीय तहहरु) २०७५ पौष ३ गते मंगलबार फाईल भेटिएन

थप परिपत्र/निर्देशन