हाईलाईट:
/ परिपत्र/निर्देशन

हेल्प डेस्क संचालन समबन्धमा (उल्लेखित सबै) |

समायोजन महाशाखा २०७५ मंसिर २९ गते शनिबार १६:२२:०० बजे

हेल्प डेस्क संचालन समबन्धमा (उल्लेखित सबै) |

Your Device Cannot read PDF. Click to View

सम्बन्धित फाईल डाउनलोड गर्नुहोस :


क्र.स. सम्बन्धित फाईलको नाम अपलोड भएको मिति सम्बन्धित फाईल एक्सन
१. हेल्प डेस्क संचालन समबन्धमा (उल्लेखित सबै) | २०७५ मंसिर २९ गते शनिबार

थप परिपत्र/निर्देशन