हाईलाईट:
/ परिपत्र/निर्देशन

अन्तराष्ट्रिय अाप्रवासन दिवस मनाउने सम्बन्धमा - श्री स्थानीय तहहरु सबै ।

स्थानीय तह समन्वय शाखा २०७५ मंसिर २६ गते बुधबार १२:५६:०० बजे

अन्तराष्ट्रिय अाप्रवासन दिवस मनाउने सम्बन्धमा - श्री स्थानीय तहहरु सबै ।

Your Device Cannot read PDF. Click to View

सम्बन्धित फाईल डाउनलोड गर्नुहोस :


क्र.स. सम्बन्धित फाईलको नाम अपलोड भएको मिति सम्बन्धित फाईल एक्सन
१. अन्तराष्ट्रिय अाप्रवासन दिवस मनाउने सम्बन्धमा - श्री स्थानीय तहहरु सबै । २०७५ मंसिर २६ गते बुधबार

थप परिपत्र/निर्देशन