हाईलाईट:
/ परिपत्र/निर्देशन

कर्मचारी विवरण पठाईदिने बारे । (जि. स.स. सबै )

समायोजन महाशाखा २०७५ मंसिर २५ गते मंगलबार १६:५५:०० बजे

कर्मचारी विवरण पठाईदिने बारे । (जि. स.स. सबै )

Your Device Cannot read PDF. Click to View

सम्बन्धित फाईल डाउनलोड गर्नुहोस :


क्र.स. सम्बन्धित फाईलको नाम अपलोड भएको मिति सम्बन्धित फाईल एक्सन
१. कर्मचारी विवरण पठाईदिने बारे । (जि. स.स. सबै ) २०७५ मंसिर २५ गते मंगलबार फाईल भेटिएन

थप परिपत्र/निर्देशन