हाईलाईट:
/ परिपत्र/निर्देशन

बडादशैंको साइत सम्बन्धमा । (उल्लेखित सबै )

आन्तरिक व्यवस्थापन शाखा २०७५ आश्विन २५ गते बिहीबार ११:५८:०० बजे

बडादशैंको साइत सम्बन्धमा । (उल्लेखित सबै )

Your Device Cannot read PDF. Click to View

सम्बन्धित फाईल डाउनलोड गर्नुहोस :


क्र.स. सम्बन्धित फाईलको नाम अपलोड भएको मिति सम्बन्धित फाईल एक्सन
१. बडादशैंको साइत सम्बन्धमा । (उल्लेखित सबै ) २०७५ आश्विन २५ गते बिहीबार फाईल भेटिएन

थप परिपत्र/निर्देशन