हाईलाईट:
/ परिपत्र/निर्देशन

अावश्यक सहयाेग, समन्वय र निर्देशन सम्बन्धमा - श्री (नगरपालिका/गाउँपालिका) सबै ।

स्थानीय तह समन्वय शाखा २०७५ आश्विन २३ गते मंगलबार १२:५१:०० बजे

अावश्यक सहयाेग, समन्वय र निर्देशन सम्बन्धमा - श्री (नगरपालिका/गाउँपालिका) सबै ।

Your Device Cannot read PDF. Click to View

सम्बन्धित फाईल डाउनलोड गर्नुहोस :


क्र.स. सम्बन्धित फाईलको नाम अपलोड भएको मिति सम्बन्धित फाईल एक्सन
१. अावश्यक सहयाेग, समन्वय र निर्देशन सम्बन्धमा - श्री (नगरपालिका/गाउँपालिका) सबै । २०७५ आश्विन २३ गते मंगलबार

थप परिपत्र/निर्देशन