हाईलाईट:
/ परिपत्र/निर्देशन

लागू अाैषध निषेध तथा मदिरा नियन्त्रण सम्बन्धी क्रियाकलाप कार्यान्वयन सम्बन्धमा - श्री स्थानीय तहहरु सबै ।

सामाजिक समावेशीकरण तथा सामाजिक सुरक्षा शाखा २०७५ आश्विन २२ गते सोमबार १४:०१:०० बजे

लागू अाैषध निषेध तथा मदिरा नियन्त्रण सम्बन्धी क्रियाकलाप कार्यान्वयन सम्बन्धमा - श्री स्थानीय तहहरु सबै ।

Your Device Cannot read PDF. Click to View

सम्बन्धित फाईल डाउनलोड गर्नुहोस :


क्र.स. सम्बन्धित फाईलको नाम अपलोड भएको मिति सम्बन्धित फाईल एक्सन
१. लागू अाैषध निषेध तथा मदिरा नियन्त्रण सम्बन्धी क्रियाकलाप कार्यान्वयन सम्बन्धमा - श्री स्थानीय तहहरु सबै । २०७५ आश्विन २२ गते सोमबार

थप परिपत्र/निर्देशन