हाईलाईट:
/ परिपत्र/निर्देशन

लैंगिक सम्बन्धि अभुमुखीकरणमा सहभागिता सम्बन्धमा । (वीरेन्द्र नगरपालिका, सुर्खेत )

सामाजिक समावेशीकरण तथा सामाजिक सुरक्षा शाखा २०७५ आश्विन १९ गते शुक्रबार १४:४८:०० बजे

लैंगिक सम्बन्धि अभुमुखीकरणमा सहभागिता सम्बन्धमा । (वीरेन्द्र नगरपालिका, सुर्खेत )

Your Device Cannot read PDF. Click to View

सम्बन्धित फाईल डाउनलोड गर्नुहोस :


क्र.स. सम्बन्धित फाईलको नाम अपलोड भएको मिति सम्बन्धित फाईल एक्सन
१. लैंगिक सम्बन्धि अभुमुखीकरणमा सहभागिता सम्बन्धमा । (वीरेन्द्र नगरपालिका, सुर्खेत ) २०७५ आश्विन १९ गते शुक्रबार

थप परिपत्र/निर्देशन