हाईलाईट:
/ परिपत्र/निर्देशन

सहभागीता सम्बन्धमा - पत्रमा उल्लेखित कार्यालयहरु ।

स्थानीय तह समन्वय शाखा २०७५ आश्विन १७ गते बुधबार १५:०५:०० बजे

सहभागीता सम्बन्धमा - पत्रमा उल्लेखित कार्यालयहरु ।

Your Device Cannot read PDF. Click to View

सम्बन्धित फाईल डाउनलोड गर्नुहोस :


क्र.स. सम्बन्धित फाईलको नाम अपलोड भएको मिति सम्बन्धित फाईल एक्सन
१. सहभागीता सम्बन्धमा - पत्रमा उल्लेखित कार्यालयहरु । २०७५ आश्विन १७ गते बुधबार

थप परिपत्र/निर्देशन