हाईलाईट:
/ परिपत्र/निर्देशन

चाैंथाे याेजनाकाे अा.ब. २०७३/७४ र २०७४/७५ काे प्रगति विवरण बारे ।

योजना तथा अनुगमन शाखा २०७५ आश्विन १७ गते बुधबार १४:४८:०० बजे

चाैंथाे याेजनाकाे अा.ब. २०७३/७४ र २०७४/७५ काे प्रगति विवरण बारे ।

Your Device Cannot read PDF. Click to View

सम्बन्धित फाईल डाउनलोड गर्नुहोस :


क्र.स. सम्बन्धित फाईलको नाम अपलोड भएको मिति सम्बन्धित फाईल एक्सन
१. चाैंथाे याेजनाकाे अा.ब. २०७३/७४ र २०७४/७५ काे प्रगति विवरण बारे । २०७५ आश्विन १७ गते बुधबार

थप परिपत्र/निर्देशन