हाईलाईट:
/ परिपत्र/निर्देशन

जिल्ला समन्वय समितिको नाममा रहेको रकमको विवरण सम्बन्धमा ।

स्थानीय तह समन्वय शाखा २०७५ आश्विन १५ गते सोमबार १६:१२:०० बजे

जिल्ला समन्वय समितिको नाममा रहेको रकमको विवरण सम्बन्धमा ।

Your Device Cannot read PDF. Click to View

सम्बन्धित फाईल डाउनलोड गर्नुहोस :


क्र.स. सम्बन्धित फाईलको नाम अपलोड भएको मिति सम्बन्धित फाईल एक्सन
१. जिल्ला समन्वय समितिको नाममा रहेको रकमको विवरण सम्बन्धमा । २०७५ आश्विन १५ गते सोमबार

थप परिपत्र/निर्देशन