हाईलाईट:
/ परिपत्र/निर्देशन

लेखापरीक्षकहरुकाे सूचीकृत सम्बन्धमा - श्री स्थानीय तहहरु सबै ।

आर्थिक प्रशासन शाखा २०७५ आश्विन १५ गते सोमबार ११:०७:०० बजे

लेखापरीक्षकहरुकाे सूचीकृत सम्बन्धमा - श्री स्थानीय तहहरु सबै ।

Your Device Cannot read PDF. Click to View

सम्बन्धित फाईल डाउनलोड गर्नुहोस :


क्र.स. सम्बन्धित फाईलको नाम अपलोड भएको मिति सम्बन्धित फाईल एक्सन
१. लेखापरीक्षकहरुकाे सूचीकृत सम्बन्धमा - श्री स्थानीय तहहरु सबै । २०७५ आश्विन १५ गते सोमबार

थप परिपत्र/निर्देशन