हाईलाईट:
/ प्रेस विज्ञप्ति

कर्मचारीका सन्तानको लागी शैक्षिक प्रोत्साहन वृत्ति सम्बन्धी प्रेस विज्ञप्ती

सूचना तथा प्रविधि शाखा २०८१ असार २६ गते बुधबार २३:०४:२५ बजे

कर्मचारीका सन्तानको लागी शैक्षिक प्रोत्साहन वृत्ति सम्बन्धी प्रेस विज्ञप्ती

Your Device Cannot read PDF. Click to View

सम्बन्धित फाईल डाउनलोड गर्नुहोस :


क्र.स. सम्बन्धित फाईलको नाम अपलोड भएको मिति सम्बन्धित फाईल एक्सन
१. कर्मचारीका सन्तानको लागी शैक्षिक प्रोत्साहन वृत्ति सम्बन्धी प्रेस विज्ञप्ती २०८१ असार २६ गते बुधबार

थप प्रेस विज्ञप्ति