हाईलाईट:
/ परिपत्र/निर्देशन

डेंगी रोकथाम तथा नियन्त्रणको कार्ययोजना कार्यान्वयन सम्बन्धमा ।

स्थानीय तह समन्वय शाखा २०८१ असार २५ गते मंगलबार १९:१९:४४ बजे

डेंगी रोकथाम तथा नियन्त्रणको कार्ययोजना कार्यान्वयन सम्बन्धमा ।

Your Device Cannot read PDF. Click to View

सम्बन्धित फाईल डाउनलोड गर्नुहोस :


क्र.स. सम्बन्धित फाईलको नाम अपलोड भएको मिति सम्बन्धित फाईल एक्सन
१. डेंगी रोकथाम तथा नियन्त्रणको कार्ययोजना कार्यान्वयन सम्बन्धमा । २०८१ असार २५ गते मंगलबार

थप परिपत्र/निर्देशन