हाईलाईट:
/ परिपत्र/निर्देशन

बहुक्षेत्रीय पोषण कार्यक्रम कार्यान्वयन लागि बजेट विनियोजन सम्बन्धमा ।

स्थानीय तह समन्वय शाखा २०८१ जेठ ३० गते बुधबार १८:५६:४१ बजे

बहुक्षेत्रीय पोषण कार्यक्रम कार्यान्वयन लागि बजेट विनियोजन सम्बन्धमा ।

Your Device Cannot read PDF. Click to View

सम्बन्धित फाईल डाउनलोड गर्नुहोस :


क्र.स. सम्बन्धित फाईलको नाम अपलोड भएको मिति सम्बन्धित फाईल एक्सन
१. बहुक्षेत्रीय पोषण कार्यक्रम कार्यान्वयन लागि बजेट विनियोजन सम्बन्धमा । २०८१ जेठ ३० गते बुधबार

थप परिपत्र/निर्देशन