हाईलाईट:
/ परिपत्र/निर्देशन

अभिमुखिकरण कार्यक्रम सम्बन्धमा। बाँके, बर्दिया, कैलाली र कञ्चनपुर

मन्त्रालय २०८१ जेठ २९ गते मंगलबार २०:०६:४३ बजे

अभिमुखिकरण कार्यक्रम सम्बन्धमा। बाँके, बर्दिया, कैलाली र कञ्चनपुर

Your Device Cannot read PDF. Click to View

सम्बन्धित फाईल डाउनलोड गर्नुहोस :


क्र.स. सम्बन्धित फाईलको नाम अपलोड भएको मिति सम्बन्धित फाईल एक्सन
१. अभिमुखिकरण कार्यक्रम सम्बन्धमा। बाँके, बर्दिया, कैलाली र कञ्चनपुर २०८१ जेठ २९ गते मंगलबार

थप परिपत्र/निर्देशन