हाईलाईट:
/ सूचना/समाचार

निजामति सेवा पुरस्कार सम्बन्धमा ।

कर्मचारी कल्याण शाखा २०८१ जेठ २४ गते बिहीबार १९:५७:५५ बजे

निजामति सेवा पुरस्कार सम्बन्धमा ।

Your Device Cannot read PDF. Click to View

सम्बन्धित फाईल डाउनलोड गर्नुहोस :


क्र.स. सम्बन्धित फाईलको नाम अपलोड भएको मिति सम्बन्धित फाईल एक्सन
१. निजामति सेवा पुरस्कार सम्बन्धमा । २०८१ जेठ २४ गते बिहीबार
२. फारम र कार्यविधि २०८१ जेठ २४ गते बिहीबार

थप सूचना/समाचार