हाईलाईट:
/ परिपत्र/निर्देशन

अभिमुखिकरण कार्यक्रम सम्बन्धमा

सूचना तथा प्रविधि शाखा २०८१ जेठ १७ गते बिहीबार १९:११:०५ बजे

अभिमुखिकरण कार्यक्रम सम्बन्धमा

Your Device Cannot read PDF. Click to View

सम्बन्धित फाईल डाउनलोड गर्नुहोस :


क्र.स. सम्बन्धित फाईलको नाम अपलोड भएको मिति सम्बन्धित फाईल एक्सन
१. अभिमुखिकरण कार्यक्रम सम्बन्धमा २०८१ जेठ १७ गते बिहीबार

थप परिपत्र/निर्देशन