हाईलाईट:
/ सूचना/समाचार

China/MOFCOM Scholarship मा मनाेनयन गर्ने सम्बन्धमा

जनशक्ति योजना तथा विकास शाखा २०८१ बैशाख २५ गते मंगलबार १६:१९:५९ बजे

China/MOFCOM Scholarship मा मनाेनयन गर्ने सम्बन्धमा

थप जानकारीकाे लागि तलको link मा गइ Partnership Menu मा Click गरी  April 12 मा प्रकाशित  "2024 Academic Education Programs sponsored by the Ministry of Commerce of PRC- Enrollment Guide" मा Click गर्नु हाेला ।

https://www.china-aibo.cn/en 

Your Device Cannot read PDF. Click to View

सम्बन्धित फाईल डाउनलोड गर्नुहोस :


क्र.स. सम्बन्धित फाईलको नाम अपलोड भएको मिति सम्बन्धित फाईल एक्सन
१. China/MOFCOM Scholarship मा मनाेनयन गर्ने सम्बन्धमा २०८१ बैशाख २५ गते मंगलबार

थप सूचना/समाचार