हाईलाईट:
/ सूचना/समाचार

राष्ट्रसेवक कर्मचारीकाे लागि प्रतिभा डवली कार्यक्रमको संक्षिप्त सूचिनतिजा प्रकाशन सम्बन्धी सूचना

कर्मचारी कल्याण शाखा २०८१ बैशाख १७ गते सोमबार १५:५६:५० बजे

राष्ट्रसेवक कर्मचारीकाे लागि प्रतिभा डवली कार्यक्रमको संक्षिप्त सूचिनतिजा प्रकाशन सम्बन्धी सूचना

Your Device Cannot read PDF. Click to View

सम्बन्धित फाईल डाउनलोड गर्नुहोस :


क्र.स. सम्बन्धित फाईलको नाम अपलोड भएको मिति सम्बन्धित फाईल एक्सन
१. राष्ट्रसेवक कर्मचारीकाे लागि प्रतिभा डवली कार्यक्रमको संक्षिप्त सूचिनतिजा प्रकाशन सम्बन्धी सूचना २०८१ बैशाख १७ गते सोमबार

थप सूचना/समाचार