हाईलाईट:
/ सूचना/समाचार

प्रशासन पत्रिका (जर्नल) १३९ औं अङ्कको लागि लेख / रचना उपलब्ध गराउने सम्बन्धी सूचना ।

प्रशासन सुधार तथा व्यवस्थापन परीक्षण शाखा २०८० चैत्र २ गते शुक्रबार १३:०९:३१ बजे

प्रशासन पत्रिका (जर्नल) १३९ औं अङ्कको लागि लेख / रचना उपलब्ध गराउने सम्बन्धी सूचना ।

Your Device Cannot read PDF. Click to View

सम्बन्धित फाईल डाउनलोड गर्नुहोस :


क्र.स. सम्बन्धित फाईलको नाम अपलोड भएको मिति सम्बन्धित फाईल एक्सन
१. प्रशासन पत्रिका (जर्नल) १३९ औं अङ्कको लागि लेख / रचना उपलब्ध गराउने सम्बन्धी सूचना । २०८० चैत्र २ गते शुक्रबार

थप सूचना/समाचार