हाईलाईट:
/ परिपत्र/निर्देशन

परीपत्र सम्बन्धमा (स्थानीय तह सबै)

मन्त्रालय २०८० फाल्गुण ३० गते बुधबार १८:३४:२५ बजे

परीपत्र सम्बन्धमा (स्थानीय तह सबै)

Your Device Cannot read PDF. Click to View

सम्बन्धित फाईल डाउनलोड गर्नुहोस :


क्र.स. सम्बन्धित फाईलको नाम अपलोड भएको मिति सम्बन्धित फाईल एक्सन
१. परीपत्र सम्बन्धमा (स्थानीय तह सबै) २०८० फाल्गुण ३० गते बुधबार

थप परिपत्र/निर्देशन