हाईलाईट:
/ परिपत्र/निर्देशन

विवरण उपलब्ध गराउने सम्बन्धमा ।

आन्तरिक व्यवस्थापन शाखा २०८० फाल्गुण १० गते बिहीबार १६:२३:०१ बजे

विवरण उपलब्ध गराउने सम्बन्धमा ।

Your Device Cannot read PDF. Click to View

सम्बन्धित फाईल डाउनलोड गर्नुहोस :


क्र.स. सम्बन्धित फाईलको नाम अपलोड भएको मिति सम्बन्धित फाईल एक्सन
१. विवरण उपलब्ध गराउने सम्बन्धमा । २०८० फाल्गुण १० गते बिहीबार

थप परिपत्र/निर्देशन