हाईलाईट:
/ परिपत्र/निर्देशन

निर्णय कार्यान्वयन सम्वन्धमा ।

स्थानीय तह समन्वय शाखा २०८० फाल्गुण ८ गते मंगलबार १६:००:०५ बजे

निर्णय कार्यान्वयन सम्वन्धमा ।

Your Device Cannot read PDF. Click to View

सम्बन्धित फाईल डाउनलोड गर्नुहोस :


क्र.स. सम्बन्धित फाईलको नाम अपलोड भएको मिति सम्बन्धित फाईल एक्सन
१. निर्णय कार्यान्वयन सम्वन्धमा । २०८० फाल्गुण ८ गते मंगलबार

थप परिपत्र/निर्देशन